До седмици може да започнат Ремонтните дейности в ДКЦ – Поликлиника

Лилия Цонкова поясни, че ще бъдат сключени договори със строителен и авторски надзор, и с инвеститорски контрол. „Договарянията ще бъдат

Прочетете повече