Д-р Мария ГЕОРГИЕВА: Ние и Община Казанлък бяхме едни от първите в България, които подкрепихме процедурата инвитро

Д-р Георгиева, Ваша е инициативата Инер Уил Клуб в Казанлък да подкрепи Община Казанлък по отношение на създадения от нея

Прочетете повече