В Казанлък се създават спешни екипи за подпомагане на възрастните и самотноживеещи хора

Мосини сподели опита на Италия, като една от мерките, които посочи, е организирането на екипи в помощ на доставянето на

Прочетете повече