Жената, която търси и открива таланти

Синела Милева е магистър по начална училищна педагогика, учител по английски език и наскоро е завършила специализация по „Детско юношеска

Прочетете повече