Променят начина за изчисляване на социалните помощи

Социалните помощи вече ще се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, а не както досега

Прочетете повече