Запазва се размерът на такса битови отпадъци за 2023 год. в Община Казанлък

Eкипът на ОП „КД и ПИС“ е готово с план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други

Прочетете повече

7 сметосъбирача, 2 фадроми, 2 самосвала и 1863 „бобъра“ разчистват Боклука в Казанлък… засега

Теменужка Люцканова, която в момента е управител на предприятието, подчерта, че от 2012 до 2019 година са нараствали разходите на

Прочетете повече

Николай Златанов: Спазваме Евространдартите, изискванията и регламентите за Екологичните норми

Господин Златанов, кои са първите и неотложни задачи, с които се зае новият Общински съвет на Казанлък? Мандат 2019/2023 година

Прочетете повече