Архангеловден е – днес тържествува доброто и светлината у хората

В българските вярвания Свети Рангел (преиначен на Архангел Михаил) олицетворява смъртта. Народният фолклор го представя като красив, млад момък, който изважда душата с

Прочетете повече