Децата на Копринка откриват Траките

Проектът е насочен към децата на с. Копринка, на възраст между 8 и 15 г. Разработването на проекта бе провокирано

Прочетете повече