Коледен плувен празник се проведе в Казанлък

Коледен плувен празник се проведе в спорния басейн Антим Спорт, а домамакин на събитието беше спортен клуб „Траяна“- филиал Казанлък.

Прочетете повече