Министърът на туризма за бъдещото партньорство с местната власт

Туристическият ресурс, който създава условията за развитие на частната инициатива и формира преживяването и облика на дестинациите, е в преобладаващата

Прочетете повече