Обещаният ремонт на Училището в село Розово може да стартира скоро

Това информира Лилия Цонкова, заместник-кмет „Проекти с външно финансиране и хуманитарни дейности“. В рамките на този проект сега съществуващата сграда

Прочетете повече