МВР: Български граждани без валидни документи за самоличност могат да гласуват с удостоверение

Звената „Български документи за самоличност“ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото

Прочетете повече

Как МВР ще съдейства на граждани без валидни документи за самоличност да гласуват…

В седмицата преди 02 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските

Прочетете повече