Одобрени са 54 ваучера за новородени деца за полугодието

Комисията, назначена със заповед на Кмета на Общината, е провела общо три заседания, на които са разгледани общо 69 заявления-декларации

Прочетете повече