Нови Заповеди на Здравния министър към 11 април 2020г.

Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници,

Прочетете повече