Дискусия: “Права на жените – мит или реалност”

Сдружение „Жените на Казанлък“ проведе дискусия “Права на жените – мит или реалност“. Срещата е част от кампанията „22 дни на предизвикателствата“, която се осъществява със съдействието на Български фонд за жените.

В срещата се включи  Емилия Господинова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в гр. Стара Загора. Тя сподели, че за 2022 год. в Комисията са приети 322 преписки по признак пол, като 75 % са от жени. В производството пред Комисията са перманентни жалбите на бъдещи майки или на жени, завърнали се от майчинство, като сред основните мотиви са неравнопоставеност в индексации на възнаграждения, липса на възможност за повишаване на квалификацията, тормоз. Има оплакване и от жени, подложили се на инвитро процедури, които са възпрепятствани при осъществяването им.

Николай Маринов, председател на КНСБ Казанлък, представи данни за равнопоставеността и разликата в заплащането между половете към декември 2022, което е 15,5% в полза на мъжете. “България е на 49 място в света в глобалния индекс за равенството между половете, сподели Маринов. “В националната законодателна рамка темата за защита от тормоза и насилието е поставена в различни законодателни актове. Липсва, обаче правна уредба, която да е насочена към неутрализиране на насилието и тормоза /вкл. основани на пола/ конкретно в областта на труда и най – вече при полагането на наемен труд“, подчерта той.

Цветанка Пискова, председател на КТ „Подкрепа“, Казанлък обърна внимание на Закона за равенство между половете и Националния план за равнопоставеност, като подчерта, че „синдикатите включват в колективните трудови договори клаузи за равнопоставеност между жените и мъжете, и ненасилие, и тормоз на работното място“.

„Сдружение “Жените на Казанлък“ трябва да бъде фактор за приобщаване на жените към каузите ни, свързани с правата на жените – равнопоставеност, недискриминация, ненасилие, заяви Стела Кехайова, председател на сдружението. “Обикновено неправителствените организации са оставени да се справят сами с всички проблеми,  по отношение на правата на жените. Но това не бива да ни отчайва. Ние ще продължаваме да надигаме нашия глас, ще продължаваме да настояваме за законодателни промени в Закона за защита от домашно насилие и всички други нормативни актове.

Искам да ви уверя, че ние ще продължим да работим активно по всички въпроси, които са свързани с нашите отговорности като жени, и защото нашата кауза е свързана с правата на жените, която е справедлива и отговорна, която има цел и мисия в бъдещето“, каза още Кехайова.

От месец април приемните на Комисията за защита от дискриминация ще се провеждат с домакинството на „Жените на Казанлък“ в Младежки дом.


loading…