Доброволка по проект „Зелени мисии” пристигна от Испания

Пристигна испанката Шейла по проект „Зелени мисии” на програма „Европейски корпус за солидарност“ на сдружение „Юнайтед Авангард Артист“, която ще остане в България за период от 10 месеца.

Това е третият одобрен проект по програмата на казанлъшката организация по получения „Знак за качество“ от Европейската комисия. Миналите два проекта „Поднасям Ви премълчаното“ и „Мисии“ бяха много успешни, като по първия се създаде книга, посветена на Пандемията, а по втория – 19 скеча, посветени отново на Ковид-19.

Заедно с двама български доброволци испанката ще работи в насока за популяризиране на европейското културно многообразие, мултикултурната грамотност и междукултурен обмен.  Доброволците ще развиват умения като артисти, фотографи, сценаристи, монтажисти, режисьори и т.н. в насока арт дейности. Например ще могат да са част от екип за разработване на авторски книги, писане на статии и заснемане на видео. Направа на арт инсталации на открито.

Усилията по проекта ще са насочени и към социално приобщаване и равни възможности, за активно участие на младежи с “по-малко възможности”. Постигане на тяхното персонално въздействие за лично творчество и развитие на арт заложби.

Дейностите, които  организация ще развива са предимно творчески, като използва изкуството като инструмент за персонално развитие и за постигане на положителни промени в социалната, образователната и културната сфера. Ще се популяризират традициите и доброволчеството като философия и основна идея в програмата и проектите, които ще се разписват.

Друга дейност ще е насочена към творчество и креативност, чрез съучастие в еко фестивал, практически арт и еко дейности на открито, като засаждане на дръвчета, фотография, участие в демонстрирането и заснемане на добри еко практики, направата на компостер, организирането на „зелени работни ателиета за изкуство”- ъпсайклинг и т.н. Стремежът им е да се създаде едно ново общество – екологично и здравословно настроено, за което опазването на околната среда и природата трябва да е висша ценност. Засилва се пренебрегването на индивидуалните и обществени нужди. Ето защо, трябва да се рестарира доброволчеството с включване на младежи от малките населени места и с “по-малко възможности”, за да се гарантира разнообразието на участващите младежи в добрата еко кауза. Основен приоритет на ЕК е „Зелена Европа”, с такъв обект на дейности ще са и доброволците по проекта „Зелени Мисии“.


loading…