Приключи проект „Заеми се, наеми се.” по програма „Еразъм+”

Приключи проект „Заеми се, наеми се.” по програма „Еразъм+”, който се осъществи в „Младежки международен център” гр. Стара Загора в периода 30.04-09.05.2022 г. с младежки работници от Гърция, Румъния, Швеция, Полша, Испания, Португалия, Северна Македония, Чехия и България, като част от тях бяха с „по-малко възможности”.

Той е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси за обучение на младежки работници с посрещаща организация „Младежки център за развитие-Взаимопомощ”, които вече имат акредитация по програмата и финансирани за следващия период няколко обучения. Проектът беше насочен към държави, които споделят един и същ проблем: ниско ниво на компетентност при използването на неформални методи на техните младежки работници, особено когато става въпрос за преход от образувание към заетост на младите хора с „по-малко възможности”. Интегрирането на младите хора на пазара на труда може да се повлияе благотворно от включването им в повече и по-интензивни обществени дейности, което да мотивират участие и на други техни връстници, развивайки пълния им потенциал. Но за да могат младежките работници ефективно да допринасят за резултатите и образователните успехи на младите, първо самите те трябва да бъдат обучени правилно и пълноценно за да се справим с предизвикателствата по време и след пандемията.

Обучението имаше за цел да улесни неформалната обстановка, в която участниците могат да развият своите компетенции, за да подобрят работата си в своите местни общности и неправителствени организации.

„Този проект беше голямо предизвикателство за нас, но благодарение на подкрепата на „Младежки международен център” гр. Стара Загора към Община Стара Загора се осъществи с лекота. Бяхме щастливи да споделим това пространство, което се оказа, че е акредитирано от Европейската комисия и е едно от малкото такива в Европа. Такива центрове има в Хърватска, Словения, Словакия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия и Румъния и два в България, като единият е в Стара Загора, а другият е в Пловдив.” -разказва Мария Славова, Председател на „Взаимопомощ”.

Свързана публикация

Казанлъшкото “МЦР-Взаимопомощ” стартира проект „Заеми се, наеми се.”

loading…