ПК “Успех” – годишно отчетно събрание

ОБЯВА
ДНЕВЕН РЕД НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ “УСПЕХ”
Място на провеждане: Клуб на ловеца, гр. Крън
дата: 22.08.23020г.
час: 09:00 часа
Дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС
2. Отчетен доклад на КС
3. Разискване на двата доклада и приемането им.
4. Приемане и гласуване на ГФО за 2019 година.
Допълнителна информация:
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по късно – 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред.
забележка: обявата е публикувана на https://vestnikiskra.com/обява/pk-uspeh-godishno-otchetno-sabranie/, в 11:35 на 05.08.2020г.