На какъв етап е Проектът „Светът на траките“?

По Проекта се работи от 26 ноември 2019 година, като той се финансира както от безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, по ос „За регионален туризъм“, така и чрез финансов инструмент, т.е. кредит от Фонда за устойчиви градове. Стойността му е 8 млн. 600 хил.лв. Размерът на кредита е 1 млн. 921 хил.лв. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Цонкова подчерта, че в момента Община Казанлък е в процес на обявяване на обществени поръчки. Избрани са изпълнители за консервация и реставрация на гробница „Оструша“, открита е строителна площадка и дейностите там започват.

Избран е изпълнител за изграждане на велоалея от Крънско ханче до град Шипка с продължителност 6 километра и 800 метра. „Изпълнителят вече работи“, каза заместник-кметът. Сроковете на тези договори са 8 месеца.

По думите на Лилия Цонкова в момента тече обществена поръчка за избор на третия изпълнител – за строително-монтажи дейности за изграждане на комплекс „Светът на траките“, който ще бъде многофуткционелен обект и ще обединява всички гробници, ще бъде като своеобразен портал към тях за туристите.

Цялостната идея на този проект е както да съхрани и да опази културното наследство на Казанлъшкия край, така да подобри достъпа до културните обекти и да популяризира културното наследство, да го направи по-достъпно и привлекателно за всички туристи.

Освен строителните дейности, проектът включва и много други, като например, изграждане на макет на град Севтополис, 3D виртуална реалност, електронен екскурзовод. В рамките на проекта ще бъде направен и театрален спектакъл, ще бъдат изработени восъчни фигури, тракийски трон и много други неща.

„Проектът е сложен затова, че съчетава много различни дейности и срокът за изпълнение на всички тях е само 24 месеца. Към момента се справяме в срок с всички тези дейности, надявам се, че до края ще бъде така“, каза Лилия Цонкова. Тя поясни още, че в рамките на „Светът на траките“ ще бъдат изградени още и пет къщи за гости, тематичен ресторант, както и приемна сграда с кафене и билетен център.

За тези дейности още не е избран изпълнител. След като такъв бъде избран ще бъде направена и първата копка на обектите, ще стартира строителството и там.

Свързани публикации

Одобрено е Финансирането на Проект “Светът на траките”

“Светът на траките” ще го бъде!

Казанлъшки туроператори с висока оценка за проектa „Светът на траките”

Започва изграждането на Велоалеята – Крън – Шипка

Оструша ще стане новата атракция в Долината на Тракийските царе