НСИ провежда Анкетно проучване за доходите и условията на живот

През периода март – юни 2023 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара

Прочетете повече

НИС: Изследване на доходите и условията на живот през 2022 година в Старозагорска област

През периода април – май 2022 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара

Прочетете повече

Удължава се срокът на анкетното проучване относно Вашите идеи и проектни предложения за развитието на Община Казанлък в периода2021 – 2027 година

Община Казанлък информира всички граждани и заинтересовани лица, че крайният срок за попълване на анкетната карта относно вашите идеи и

Прочетете повече

Анкетно проучване относно вашите идеи и проектни предложения за развитието на Община Казанлък в периода 2021-2027г.

В процес на  разработване е  План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година (ПИРО) – главният стратегически

Прочетете повече

Анкетното проучване за Плана за интегрирано развитие на Общината 2021-2027 продължава

Първоначално обявеният срок (до 12 август) в анкетното проучване на Община Казанлък за Плана за интегрирано развитие на Общината в

Прочетете повече

С Анкетно проучване Общината търси мнения и предложения

Община Казанлък разработва „План за интегрирано развитие на Община Казанлък  за периода 2021 – 2027 г.“ – основен стратегически документ

Прочетете повече