С Анкетно проучване Общината търси мнения и предложения

Община Казанлък разработва „План за интегрирано развитие на Община Казанлък  за периода 2021 – 2027 г.“ – основен стратегически документ

Прочетете повече