Тестът на BG-ALERT в област Стара Загора мина. На 29. ноември следва тест в цялата страна

На територията на цялата област Стара Загора се проведе тест на новата система BG-ALERT за предупреждение на населението за извънредни

Прочетете повече

На 21 ноември тестват системата BG-ALERT в област Стара Загора

BG-ALERT е нова система, допълваща възможностите на съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, която ще позволи на компетентните

Прочетете повече