Новият програмен период на ЕС изисква единство и кооперация между община, бизнес и НПО

Първа по рода си среща за възможностите за финансиране през следващия програмен период на ЕС 2021 – 2027 години и

Прочетете повече

Близо 70 млн. лева се пренасочват в подкрепа на малкия и среден бизнес във връзка с COVID-19

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г,” (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд

Прочетете повече

Николай Златанов: Антикризисните мерки предложени от Община Казанлък са своевременни

Златанов изрази мнение, че при разходването на средствата трябва да бъдат подпомогнати най – засегнатите групи, като в същото време

Прочетете повече

Казанлъшкият бизнес с предложения към Националния щаб

Едно от предложенията на казанлъшкия бизнес бе да се осигури европейски транспортен коридор за движение на стоки. “Близо 70% от

Прочетете повече