Единодушие на Общински съвет – Казанлък за финансиране на здравеопазването

Кметът на Казанлък Галина Стоянова оцени високо единодушния вот на общинските съветници на Казанлък за осигуряване на финансова подкрепа за

Прочетете повече

Община Казанлък ще получи финансиране за инженеринг по проект „Изграждане на физкултурен салон на ППМГ „Никола Обрешков“

Община Казанлък получи одобрение за финансиране на инженеринг по проект „Изграждане на физкултурен салон на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък”. Средствата

Прочетете повече

Покана от Oбщина Казанлък за кандидатстване за финансиране на проекти за Младежки дейности

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно

Прочетете повече

Добри новини – “Да дарим прегръдка за всяко дете” продължава

Сдружение „Бъдеще за децата“ получи одобрение за финансиране от Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа

Прочетете повече

Читалището в Шипка получи шанс за възраждане

НЧ “Светлина 1861” в град Шипка отваря нова страница в летописната книга на своя живот и някак съвсем символно това

Прочетете повече

Частните училища и градини с удължен срок за кандидатстване за държавно финансиране

Министерският съвет допълни Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин се регламентира

Прочетете повече

Започва кандидатстването за предоставяне на първите реформирани услуги за възрастни хора с увреждания

28-те общини, които изградиха нова инфраструктура за предоставяне на социални услуги по ОП „Региони в растеж“, вече могат да кандидатстват

Прочетете повече

Правителството одобри Програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища

Министерският съвет одобри Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г.

Прочетете повече

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда“

Европейската комисия одобри изменение на ОП „Околна среда“ за актуализиране на финансовото разпределение по програмата. На 21 май 2020 г.

Прочетете повече

Близо 70 млн. лева се пренасочват в подкрепа на малкия и среден бизнес във връзка с COVID-19

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г,” (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд

Прочетете повече

Одобрена е програма в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия

Министерският съвет одобри Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от

Прочетете повече

Сдружение „Бъдеще за децата“ получи 10 000 лв. от фонд „Обеднени срещу Covid 19”

Мария Гинева, директор на Сдружението, поясни, че средствата в размер на 10 хил лв. ще бъдат използвани за закупуване и

Прочетете повече

Одобрено е Финансирането на Проект “Светът на траките”

Основната цел на „Светът на траките“ е развитието на конкурентоспособен и целогодишен туризъм в община Казанлък. Необходимото условие за това

Прочетете повече

Един мандат, посветен на Реконструкция, Обновление и Модернизиране на всички детски градини и училища в Общината

Официалното откриване на ремонтираното детско заведение уважи кметът на община Казанлък Галина Стоянова: „Освен в ръцете на добри специалисти, каквито

Прочетете повече

Председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов поздрави жителите на град Шипка за празника на подбалканското градче

“Вие сте щастливци, защото живеете наистина в едно уникално място и може би накрая този град си намери стопанката, която

Прочетете повече

Община Казанлък продължава да надгражда социалните услуги

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна

Прочетете повече

Община Казанлък получи финансиране по два еко проекта

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък на проекти, одобрени за финансиране в рамките

Прочетете повече