Одобрено е Финансирането на Проект “Светът на траките”

Основната цел на „Светът на траките“ е развитието на конкурентоспособен и целогодишен туризъм в община Казанлък. Необходимото условие за това

Прочетете повече