Община Казанлък получи финансиране по два еко проекта

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък на проекти, одобрени за финансиране в рамките

Прочетете повече