В горещините: Какви условия трябва да осигури работодателят?!

Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места задължава работодателите да поддържат оптимални температури в закритите работни помещения, съобщават

Прочетете повече