До края на декември ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако

Прочетете повече

В горещините: Какви условия трябва да осигури работодателят?!

Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места задължава работодателите да поддържат оптимални температури в закритите работни помещения, съобщават

Прочетете повече

От юли Мярката 60/40 ще продължи в Разширен вариант

Агенцията по заетостта приключи приема на заявления от работодатели за изплащане на компенсации за периода на извънредното положение и извънредната

Прочетете повече