„Минипринт“ в Художествената галерия в Казанлък за седми път

   В Художествена галерия – Казанлък бе открита седмата международна изложба със световно участие за малка графика „Минипринт – Казанък“.

Прочетете повече