Отбелязваме Международния ден за борба с насилието срещу жени

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените е инициатива на ООН за премахване на насилието, упражнявано върху жените. 25

Прочетете повече