Индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще се прави по телефона

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще провеждат интервю по

Прочетете повече

Илиана Жекова – председател на Комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост: Нямахме друг избор и алтернатива

Общинският съвет гласува увеличение на такса „Битови отпадъци“ през 2020 година. Увеличават се промилите от 2 на 4 в Казанлък

Прочетете повече

Носталгията – нещо като кон с капаци

На последната сесия на Общински съвет – Казанлък кметът Галина Стоянова предложи на общинските съветници за гласуване решението за удължаване

Прочетете повече

Носталгията – нещо като кон с капаци

На последната сесия на Общински съвет – Казанлък кметът Галина Стоянова предложи на общинските съветници за гласуване решението за удължаване

Прочетете повече

Безопасността на движението в града е основен акцент в работата на Общината

Госпожо Коева, съвсем наскоро се проведе заседание на Комисията по безопасност на движението, която функционира към Община Казанлък, какво се

Прочетете повече