Ще продължи извършването от дистанция на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания

При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще продължи да се

Прочетете повече

Индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще се прави по телефона

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще провеждат интервю по

Прочетете повече