Срещите в бюрата по труда могат да се организират дистанционно

Агенция по заетостта припомня отново на лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник,

Прочетете повече

Ще продължи извършването от дистанция на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания

При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще продължи да се

Прочетете повече

Учителите ще могат да оценяват проектите на учебници електронно

Оценяването на проектите на учебници от учителите ще може да се извършва по електронен път, предвиждат влезлите в сила промени

Прочетете повече