Учителите ще могат да оценяват проектите на учебници електронно

Оценяването на проектите на учебници от учителите ще може да се извършва по електронен път, предвиждат влезлите в сила промени

Прочетете повече