В МБАЛ “Д-р Хр. Стамболски” обявявят 8 конкурса за лекари – специализанти

         „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД ГР.КАЗАНЛЪК           на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с

Прочетете повече