Община Казанлък има намерение да участва в проект по Програма URBACT IV

Целта на програма URBACT IV е да насърчи устойчивото градско развитие чрез развитие на капацитета на европейските градове относно разработването

Прочетете повече

В СУ “Екзарх Антим I” работят по проект “Глобални цели – готови за действие”

Започна работата на екип от учители и ученици от СУ “Екзарх Антим I” по Проект “Глобални цели – готови за

Прочетете повече

В ПГТТМ посрещна гости от 6 държави по международен проект

От 3. до 7. октомври 2022 г. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък беше домакин на среща по

Прочетете повече