Проектът “Взаимопомощ 2” приключи успешно

5-ма доброволци от Испания, Латвия, Унгария, Италия и Украйна участваха в проект „Взаимопомощ II”, по програма „Европейски корпус за солидарност”.

Прочетете повече