Работниците в неплатен отпуск могат да сключват втори трудов договор с друг работодател

Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение, могат

Прочетете повече