Регламентираха изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението

Прочетете повече

Работниците в неплатен отпуск могат да сключват втори трудов договор с друг работодател

Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение, могат

Прочетете повече