Регламентираха изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението

Прочетете повече