9 свободни места за Образователен Медиатор останаха незаети в региона след началото на учебната година

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 17.09.2019 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 6 Лекари

Прочетете повече