Нещо като Емблема на Града, нещо като Символ на Долината

С отглеждането на маслодайната роза в Розовата долина на България е свързан не само поминъкът и социално – икономическото положение

Прочетете повече