Нещо като Емблема на Града, нещо като Символ на Долината

С отглеждането на маслодайната роза в Розовата долина на България е свързан не само поминъкът и социално – икономическото положение

Прочетете повече

Пътят на розата предшества пътя на коприната

Заобиколен от приятели и почитатели, д-р Зарев представи своята най нова книга в ЛХМ Чудомир. С неподправения си хумористичен стил

Прочетете повече