Започва приемът на документи на кандидат-Потребители за услугата „Патронажна грижа“

 По проекта ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на лицата, подали заявления, въз основа на която ще се формира

Прочетете повече