За онези читатели, които продължават да питат без да четат

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА, Във връзка със зададените от Вас въпроси, отразени в писменото Ви питане по чл. 107, ал. 1

Прочетете повече