Последно: Отпадат таксите за детските ясли и градини

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Парламентът реши 10 % да бъде данъкът

Прочетете повече