Центърът за обществена подкрепа в Казанлък стана на 10 години

Център за обществена подкрепа – Казанлък, при сдружение „Бъдеще за децата“, предлага подкрепа за подкрепа на деца, жертви на насилие

Прочетете повече

Община Казанлък ще кандидатства за енергоспестяващи мерки за центрове за социални услуги

Община Казанлък ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на

Прочетете повече