“Снимам за да съхраня за поколенията важните събития, красотата на човека и природата” – Артин Азинян

Известният фотограф Бедрос Азинян представи над 300 сканирани от негативи и диапозитиви уникални кадри на Казанлък от края на 40-те

Прочетете повече