“Моят Казанлък” на Артин Азинян в Художествена галерия – Казанлък

Изложбата „Моят Казанлък“ е посветена на 90-годишнината от рождението на Артин Азинян. В нея са показани 100 сканирани от негативи

Прочетете повече

“Снимам за да съхраня за поколенията важните събития, красотата на човека и природата” – Артин Азинян

Известният фотограф Бедрос Азинян представи над 300 сканирани от негативи и диапозитиви уникални кадри на Казанлък от края на 40-те

Прочетете повече

Бедрос Азинян показва Казанлък в над 300 редки кадъра

История във времето на града, събрана в няколко фото-разказа. Това е книгата „Моят Казанлък“. Тя включва над 300 сканирани от

Прочетете повече