Празнични картички и шарени яйчица изработиха учениците от ОУ “Св.Паисий Хилендарски”

През изминалите дни ученици от ОУ “Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък от 3а и 3б клас, с ръководители ГЦОУД г-жа Атанаска Георгиева

Прочетете повече